Languages
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Sklepu Internetowego www.woodforguitar.com

 

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI - INFORMACJE PODSTAWOWE

 Niniejsza polityka prywatności i polityka cookies Sklepu Internetowego www.woodforguitar.com („Polityka prywatności”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego www.woodforguitar.com, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

Podstawowe prawa oraz obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE (Rozporządzenie RODO).

W niniejszej Polityce prywatności przedstawiamy sposoby gromadzenia, wykorzystywania oraz udostępniania danych, które pozyskujemy od Państwa w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem zabezpieczyć dostęp do Państwa danych osobom niepowołanym, stosujemy wymagane środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia strony internetowej przed dostępem osób niepowołanych. Jednocześnie zbieranie i wykorzystywanie informacji ograniczamy do niezbędnego minimum wymaganego do przeprowadzenia transakcji. W tym miejscu jednakże pragniemy ostrzec, że żaden przekaz informacji przez Internet nie jest w pełni bezpieczny lub wolny od zaistnienia jakichkolwiek błędów.

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest TOMASHEK Tomasz Wojtowicz, ul. Legionów Polskich 137/37, 41-310 Dąbrowa Górnicza, NIP 8941835787, REGON 931193685.

Osobą pełniącą obowiązki Inspektora ochrony danych jest Tomasz Wojtowicz, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw.

Kontakt jest możliwy w następujących formach:

 a/ preferowany poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail woodforguitar@gmail.com

b/ poprzez telefon, nr tel. +48/882803692

c/ poprzez pocztę tradycyjną na adres TOMASHEK Tomasz Wojtowicz, ul. Legionów Polskich 137/37, 41-310 Dąbrowa Górnicza

III. JAK DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przykłada olbrzymią wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Klientów. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

IV. W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE TWOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Sklepu Internetowego korzystasz, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych z Tobą umów, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, czy identyfikacji nadużyć typu ad fraud. Szczegóły poniżej.

1. KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku z rejestracją Konta, ale również inne zebrane w związku z Twoją aktywnością w Sklepie Internetowym i korzystaniem z naszych usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. a) prowadzenie Twojego konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje (np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc.) oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając Konto i akceptując Regulamin Sklepu Internetowego;
 2. b) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność (np. historię Twoich zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 3. c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać przez okres Twojego korzystania z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w ramach Sklepu Internetowego), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki. Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem zamówienia, ale również inne zebrane w związku z Twoją aktywnością w Sklepie Internetowym i korzystaniem z naszych usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. a) realizacja Twojego zamówienia i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenie jego złożenia oraz zarezerwowania (jeśli taka opcja jest dostępna i ją wybrałeś) lub wysłania do Ciebie lub do punktu odbioru wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia lub umowy rezerwacji (jeśli taka opcja jest dostępna i ją wybrałeś);
 2. b) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność (np. historię Twoich zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 3. c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;
 4. d) wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie.

W celu realizacji zamówienia Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki. Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

3. FORMULARZ REKLAMACYJNY

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem reklamacji (Formularz Reklamacyjny) i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. a) rozpatrzenie Twojej reklamacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć reklamację.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji Twojej reklamacji, chyba ze przepisy prawa (np. rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek, gdybyś miał wobec nas jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki. Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

4. FORMULARZ KONTAKTOWY LUB KONTAKT PRZEZ E-MAIL

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub poprzez kontakt mailowy i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. a) komunikacja z Tobą i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 2. b) w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 3. c) w zależności od treści Twojej wiadomości, działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 4. d) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki. Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

5. POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II niniejszej Polityki.

Twoje Dane Osobowe podane w związku z chęcią skorzystania z usługi w postaci powiadomienia o dostępności produktu są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. a) przesłanie powiadomienia o dostępności produktu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy świadczenia usługi w postaci powiadomienia o dostępności produktu;
 2. b) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 3. c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne, abyś otrzymał powiadomienie o dostępności produktu.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do powiadomienia Cię o dostępności produktu (okres ten może się różnić w zależności od wybranego przez Ciebie towaru), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki. Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

V. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym,  firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Przede wszystkim w ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany ppkt. 6, pkt. XI Polityki.

 

VI. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE RÓWNIEŻ DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami (dane kontaktowe w pkt. II Polityki).

VII. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. a) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 2. b) przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 3. c) dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);
 4. d) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 5. e) cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 6. f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

VIII. CZY BĘDĄ DO CIEBIE PRZESYŁANE INFORMACJE HANDLOWE (NP. NA TWÓJ ADRES E-MAIL)?

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail, sms). Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością komercyjną mogą być przesyłane po wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

IX. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
 2. b) certyfikat SSL na stronach Sklepu Internetowego, na których podawane są Dane Osobowe;
 3. c) szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 4. d) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

X. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

XI. POLITYKA COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WOODFORGUITAR.COM

 

1. KOGO DOTYCZĄ PLIKI COOKIES?

Administrator stosuje w ramach Sklepu Internetowego technologię plików cookies lub funkcjonalności do niej zbliżone. Każda osoba odwiedzająca Sklep Internetowy niezależnie od tego czy jest jego Klientem („Osoba Odwiedzająca”), ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania technologii plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane informacje o Osobie Odwiedzającej, np. o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego, zainteresowaniach danej Osoby Odwiedzającej, czy też wyświetlania określonych reklam.

2. Z JAKIEJ TECHNOLOGII KORZYSTAMY?

W Sklepie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze, bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia bezpieczeństwa, maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach statystycznych, oraz identyfikacji nadużyć typu ad fraud oraz dla dostosowania do zainteresowań Osoby Odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Administratora lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy.

W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań oraz możliwości technicznych Osoba Odwiedzająca ma możliwość określenia zakresu stosowania odpowiednich plików cookies (np. służących marketingowi) i wyrażenia stosownej zgody. W zależności od tego na jaki zakres wykorzystania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyrazi zgodę, pliki cookies mogą automatycznie zbierać różne dane dotyczące aktywności Osoby Odwiedzającej w Internecie, a także informację o lokalizacji używanego urządzenia (jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i ew. wyrażona zgoda). W przypadku braku możliwości określenia zakresu stosowania plików cookies z poziomu strony internetowej, aktualne pozostają ustawienia przeglądarki, z której korzysta Osoba Odwiedzająca.

3. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Sklep Internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych, czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej. Technologie podobne do cookies wykorzystywane mogą być w szczególności, aby ograniczać relacje z urządzeniem Osoby Odwiedzającej i nie zapisywać żadnych elementów w pamięci jej urządzenia, lecz bezpośrednio na dedykowanym serwerze, a same identyfikatory Osoby Odwiedzającej tworzyć jedynie na czas korzystania Osoby Odwiedzającej ze Sklepu Internetowego (po czym niszczyć je).

4. CZY PLIKI COOKIES ZBIERAJĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Sklepu Internetowego ma ona możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę, pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym - a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dotyczy to w szczególności plików cookies, na których stosowanie Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (np. cookies marketingowe, które pomagają nam lepiej dostosować się do potrzeb naszych Klientów).

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, odbiorców danych oraz ich przekazywania do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Informacja dotycząca zasad stosowania plików cookies, w tym także możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies i wyrażenia stosownej zgody, jest również udostępniana w treści klauzuli informacyjnej wyświetlanej przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym (tzw. baner plików cookies).

5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ STOSUJEMY PLIKI COOKIES?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego, ich bezpieczeństwa oraz realizacji ich podstawowych funkcji, w tym stabilności usług dzięki podstawowym działaniom statystycznym (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną w tym zakresie, kiedy to bazujemy na przepisie prawa - art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego), jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Osoby Odwiedzającej. W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań i możliwości technicznych, wybór zakresu stosowania technologii plików cookies oraz ewentualne wyrażenie stosownej zgody może być możliwe przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym z poziomu banera plików cookies, który pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. W takim wypadku Osoba Odwiedzająca może w każdej chwili zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookies w Ustawieniach na naszej stronie (ale niektóre części Sklepu Internetowego mogą wtedy nie działać prawidłowo). Standardowo – stosowanie poszczególnych rodzajów cookies może zostać zablokowane również z poziomu przeglądarek internetowych, choć nie zawsze ustawienia przeglądarki będą miały wpływ na technologię podobną do cookies (opisujemy to szczegółowo w dalszej części dokumentu). Ewentualne wycofanie zgody na cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych czynności.

W zakresie, w jakim pliki cookies, czy podobne technologie będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest identyfikacja nadużyć typu ad fraud, potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Administratora lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy przy czym w takim wypadku podmioty te nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również podmioty te mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez te podmioty lub wyrażona przez Osobę Odwiedzającą dobrowolna zgoda. W zakresie w jakim funkcjonalności i dane osobowe zebrane przez pliki cookies są konieczne do prawidłowego świadczenia Osobie Odwiedzającej usług w ramach Sklepu Internetowego oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa – podstawa przetwarzania takich informacji może być również rozważana w kontekście konieczności wykonania umowy, którą zawierasz decydując się na korzystanie z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6. JAKIE PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS UŻYWANE?

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią. W Sklepie Internetowym używane są następujące pliki cookies:

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES

Informacje zbierane przez pliki cookies oznaczone jako „niezbędne” stosowane są przede wszystkim, aby zapewnić prawidłowe działanie naszego Sklepu Internetowego, a także realizację ich kluczowych funkcji. Dotyczy to w szczególności monitorowania obciążenia ruchem infrastruktury informatycznej Sklepu Internetowego, zapewnienia stabilności usług pod kątem przepustowości, zaplanowania procesów logistycznych oraz innych procesów kluczowych z punktu widzenia możliwości wykonywania umowy z klientami. Wspomniane narzędzia służą także bezpieczeństwu naszych usług poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć, w tym poprzez identyfikację ruchu oraz zakupów generowanych przez tzw. boty, oraz pomagają nam w podejmowaniu działań prewencyjnych w stosunku do możliwych działań botów.

Powyższe działania z uwagi na swój cel i podstawę prawną mogą być także realizowane niezależnie od ustawionych przez Ciebie preferencji w ramach belki cookies oraz ustawień przeglądarki.

Niezbędne pliki cookies to:

- sesyjne pliki cookies, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)

- stałe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIES

Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Sklepu Internetowego do wyborów Osoby Odwiedzającej na przykład w zakresie preferencji językowych,  mogą również ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie ze Sklepu Internetowego poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie trzeba było ich ponownie wspisywać. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ANALITYCZNE DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA

Te pliki wykorzystywane są przez dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa nasz sklep. Nie są one łączone z innymi danymi wprowadzanymi przez Ciebie w sklepie. Celem zbierania tych plików jest dokonywanie analiz, które przyczynią się do rozwoju oprogramowania. Więcej na ten temat przeczytasz tu: https://www.shoper.pl/regulamin/polityka-prywatnosci-dla-osob-odwiedzajacych-sklepy-internetowe/

ANALITYCZNE I MARKETINGOWE PLIKI COOKIES

W zależności od wybranego przez Osobę Odwiedzającą zakresu stosowania technologii plików cookies oraz wyrażonej zgody, za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej - np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Sklep Internetowy. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Osobom Odwiedzającym reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz przygotowanie lepszych promocji i ofert. Treści reklamowe mogą być także dopasowane do lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Osoba Odwiedzająca, jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i wyrażona zgoda.

W oparciu o pliki cookies Administrator może się także posługiwać technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Osób Odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Sklep Internetowy, podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych.

Do tych celów wykorzystywane są m.in.  pliki cookies stron trzecich (third party cookies). Stosowane przez Administratora pliki cookies stron trzecich służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Osoby Odwiedzającej bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Osób Odwiedzających.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies:

Podmiot

Link do informacji o zasadach zachowania prywatności

Google Ireland

 

https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

 

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów oraz relacji z Administratorem znajduje się w ich politykach prywatności.

 

Nazwa

Cookie

Przeznaczenie

(funkcja)

Wygasa

 (czas przechowywania)

Kategoria

Shop5

SESJA

na końcu sesji

Niezbędne

cookie_read

INFORMACJA O COOKIES

2 lata od daty utworzenia

Niezbędne

Shoper5_lp-pl_PL

OSTATNIO OGLĄDANE PRODUKTY

Na koniec roku

Funkcjonalne

product_vote_56

OCENA PRODUKTU

dobę po utworzeniu

Funkcjonalne

poll_vote_1

ODPOWIEDŹ NA ANKIETĘ

dobę po utworzeniu

Funkcjonalne

basket

ITERACJA WERSJI KOSZYKA

na końcu sesji

Niezbędne

shop_utm_source

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

Analityczne dostawcy oprogramowania

shop_utm_medium

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

Analityczne dostawcy oprogramowania

shop_utm_campaign

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

Analityczne dostawcy oprogramowania

shop_sc

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

Analityczne dostawcy oprogramowania

ic

FUNKCJONALNOŚĆ POZWALAJĄCA W SZYBSZY SPOSÓB PREZENTOWAĆ ZAWARTOŚĆ WITRYNY

na końcu sesji

Funkcjonalne

 Poza powyższymi Sklep Internetowy używa również narzędzi podmiotów trzecich do analityki, z którymi to narzędziami wiąże się umieszczanie własnych plików cookie

Dostawca/

 nazwa podmiotu trzeciego

Cel

Link do polityki prywatności podmiotu trzeciego

Kategoria

Google/ Google Analytics

WERYFIKACJA W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNICY WCHODZĄ W INTERAKCJĘ ZE STRONĄ SKLEPU

https://policies.google.com/privacy

Analityczne dostawcy oprogramowania

Google / Google Tag Manager

ZARZĄDZANIE NARZĘDZIAMI ANALITYCZNYMI ZA POMOCĄ TAGÓW GTM

https://policies.google.com/privacy

Analityczne dostawcy oprogramowania

 

Tabela podlega bieżącej aktualizacji pod kątem wykorzystywanych przez Administratora narzędzi. Dokładamy wszelkich starań, by tabela uwzględniała wszystkie aktualnie wykorzystywane przez nas pliki cookies. Zawsze będą to jednak pliki cookies wykorzystywane do analogicznych celów jakie znajdziesz w tabeli. Jeśli chcesz być na bieżąco z wykazem stosowanych przez nas plików cookies, zalecamy regularne sprawdzanie aktualnej treści Polityki.

 

7. JAK DŁUGO INFORMACJE ZEBRANE PRZEZ PLIKI COOKIES BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez zróżnicowany okres.

Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące Osoby Odwiedzającej niebędącej Klientem Sklepu Internetowego (tj. która w szczególności nie złożyła zamówienia, nie zarezerwowała produktu, nie posiada konta), będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych lub innych prawnie uzasadnionych (jak analizy statystyczne) chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

8. JAK USUNĄĆ / ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIES?

Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach Ustawień na naszej stronie (w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawienia przeglądarki  (w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora).

W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia plików cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia witryn -> Pliki cookie i dane stron. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

9. JAKIE KONSEKWENCJE BĘDZIE MIAŁO USUNIĘCIE LUB ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES?

W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze Sklepu Internetowego, ograniczenie ich stosowania w danym urządzeniu może mieć wpływ na funkcjonowanie Sklepu Internetowego, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, a w niektórych przypadkach może także znacznie utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

XII. Zmiany w Polityce prywatności i polityce cookies

 

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 28.02.2024.

 

 

Privacy Policy and Cookie Policy

Online Store www.woodforguitar.com

 

(Translated by Google Translator, the original version is written in Polish)

 

 1. PRIVACY POLICY - BASIC INFORMATION

  This privacy policy and cookie policy of the Online Store www.woodforguitar.com ("Privacy Policy") is for informational purposes, which means that it does not constitute a source of obligations for you (it is not a contract or regulations). The purpose of the Policy is to clearly present the principles of operation of the Online Store www.woodforguitar.com, as well as the principles of handling and processing personal data.

Basic rights and obligations regarding the protection of personal data are contained in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 65/46/EC (GDPR).

In this Privacy Policy, we present the methods of collecting, using and sharing data that we obtain from you when using the Online Store. We make every effort to secure access to your data to unauthorized persons in accordance with the law in force in Poland, and we use the required security measures to protect the website against access by unauthorized persons. At the same time, we limit the collection and use of information to the minimum necessary to complete the transaction. At this point, however, we would like to warn you that no information transmission over the Internet is completely secure or error-free.

 

 1. WHO IS THE ADMINISTRATOR OF YOUR PERSONAL DATA?

The administrator of your personal data is TOMASHEK Tomasz Wojtowicz, ul. Legionow Polskich 137/37, 41-310 Dabrowa Gornicza, Poland, NIP 8941835787, REGON 931193685.

The person performing the duties of the Data Protection Inspector is Tomasz Wojtowicz, whom you can contact in matters of personal data protection and exercising your rights.

Contact is possible in the following forms:

  a/ preferably by e-mail to the e-mail address woodforguitar@gmail.com

b/ by phone, phone no. +48/882803692

c/ by traditional mail to the address TOMASHEK Tomasz Wojtowicz, ul. Legionow Polskich 137/37, 41-310 Dabrowa Gornicza, Poland

 

III. HOW DO WE CARE FOR YOUR PERSONAL DATA?

The Administrator attaches great importance to the security and legality of the processing of Customers' personal data. The Customer's personal data are processed in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (OJ EU No. 119, page 1) ("GDPR") and other currently applicable provisions of law on the protection of personal data.

Personal data means information relating to an identified or identifiable natural person ("Personal Data"). An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier.

 

 1. FOR WHAT PURPOSES AND ON WHAT BASIS IS YOUR DATA PROCESSED?

Your Personal Data may be processed for various purposes and on various legal bases depending on which functionalities of the Online Store you use, in particular for the purpose of concluding and implementing contracts concluded with you, conducting marketing activities, market and statistical analyses, improving the quality of services, fulfillment of relevant legal obligations imposed on the Administrator, or identification of ad fraud. Details below.

 

 1. ONLINE STORE ACCOUNT

The administrator of your Personal Data is the entity indicated in point II of this Policy.

Your Personal Data provided by you in connection with the registration of the Account, but also other data collected in connection with your activity in the Online Store and the use of our services (in particular: name and surname; e-mail address; contact telephone number; address [street, number house, apartment number, postal code, city, country], address of residence/business/registered office [if different from the delivery address], bank account number, and in the case of Customers who are not consumers, additionally the company name and tax identification number [NIP]) are or may be processed for the following purposes:

 1. a) maintaining your account so that you can enjoy the benefits it offers (e.g. placing orders without having to fill out forms every time, access to your purchase history, managing your consents on the website, etc.) and enabling you to use other services available on our website – legal basis: art. 6 section 1 letter b) GDPR, i.e. necessity to perform the contract you conclude by creating an Account and accepting the Regulations of the Online Store;
 2. b) marketing, analytical and statistical activities of the Administrator or other so-called third parties with whom we cooperate, e.g. presenting you advertisements and offers (discounts), also tailored to your interests based on profiling (in a simplified way, we analyze your activity (e.g. the history of your purchases and behavior on our website) so that we can better adapt not only to specific, general groups of our clients, but also to your preferences)). However, our actions do not significantly influence your decisions, e.g. purchasing - legal basis: art. 6 section 1 letter f) GDPR, i.e. legitimate interest of the Administrator or a third party;
 3. c) determining, defending and pursuing claims that may arise as part of the relationship between you and the Administrator and other purposes that are necessary to implement the legally justified interests of the Administrator or a third party - legal basis: art. 6 section 1 letter f) GDPR, i.e. legitimate interest pursued by the Administrator or a third party.

Providing Personal Data is voluntary, but necessary to register in the Online Store.

We will generally process your data for the period of your use of the Account (but for greater protection, they may be deleted after three years from your last activity in the Online Store), and in the case of marketing activities - until you raise an objection, unless that the legal provisions will oblige us to process this data longer or we will store it longer in the event of potential claims, for the limitation period specified by the law, in particular the Civil Code, or for other purposes resulting from the implementation of our legitimate interests. In each case, the longer period of storage of Personal Data is decisive.

Information about the recipients of Personal Data is described in detail in point V of this Policy. Information about the possible transfer of your Personal Data to third countries (outside the European Economic Area) is described in detail in point VI of this Policy. The rights you have in connection with the processing of your Personal Data are described in detail in point VII of this Policy.

 

 1. PLACING AN ORDER

The administrator of your Personal Data is the entity indicated in point II of this Policy.

Your Personal Data provided by you in connection with placing an order, but also other data collected in connection with your activity in the Online Store and the use of our services (in particular: name and surname; e-mail address; contact telephone number; address [street, number house, apartment number, postal code, city, country], address of residence/business/registered office [if different from the delivery address], bank account number, and in the case of Customers who are not consumers, additionally the company name and tax identification number [NIP]) are or may be processed for the following purposes:

 1. a) execution of your order and performance of the concluded contract - in particular confirmation of its submission and booking (if such an option is available and you have chosen it) or sending the selected product to you or to the collection point, as well as, if necessary, contacting you in this matter – legal basis: art. 6 section 1 letter b) GDPR, i.e. the necessity to perform the sales contract that you conclude after placing the order or reservation contract (if such an option is available and you have chosen it);
 2. b) marketing, analytical and statistical activities of the Administrator or other so-called third parties with whom we cooperate, e.g. presenting you advertisements and offers (discounts), also tailored to your interests based on profiling (in a simplified way, we analyze your activity (e.g. the history of your purchases and behavior on our website) so that we can better adapt not only to specific, general groups of our clients, but also to your preferences)). However, our actions do not significantly influence your decisions, e.g. purchasing - legal basis: art. 6 section 1 letter f) GDPR, i.e. legitimate interest of the Administrator or a third party;
 3. c) determining, defending and pursuing claims that may arise as part of the relationship between you and the Administrator and other purposes that are necessary to implement the legally justified interests of the Administrator or a third party - legal basis: art. 6 section 1 letter f) GDPR, i.e. legitimate interest pursued by the Administrator or a third party;
 4. d) issuing and storing invoices and accounting documents and considering complaints and returns within the time and form specified in the regulations - legal basis: Art. 6 section 1 letter c) GDPR, i.e. necessity to fulfill the legal obligation imposed on the Administrator.

Providing Personal Data is voluntary, but necessary to place an order.

In order to complete the order, we will process your data for the period of execution of the contract, as well as for the time required by law (e.g. tax, accounting), in the case of marketing activities - until you raise an objection, unless a longer period results from their storage. in the event of any claims, for the limitation period specified by law, in particular the Civil Code, or for other purposes resulting from the implementation of our legitimate interests. In each case, the longer period of storage of Personal Data is decisive.

Information about the recipients of Personal Data is described in detail in point V of this Policy. Information about the possible transfer of your Personal Data to third countries (outside the European Economic Area) is described in detail in point VI of this Policy. The rights you have in connection with the processing of your Personal Data are described in detail in point VII of this Policy.

 

 1. COMPLAINT FORM

The administrator of your Personal Data is the entity indicated in point II of this Policy.

Your Personal Data provided by you in connection with submitting a complaint (Complaint Form) and collected in any further communication are or may be processed for the following purposes:

 1. a) consideration of your complaint, keeping accounting books and settlements for considered complaints - legal basis: Art. 6 section 1 letter c) GDPR, i.e. necessity to fulfill the legal obligation imposed on the Administrator;
 2. b) determining, defending and pursuing claims that may arise as part of the relationship between you and the Administrator and other purposes that are necessary to implement the legally justified interests of the Administrator or a third party - legal basis: art. 6 section 1 letter f) GDPR, i.e. legitimate interest pursued by the Administrator or a third party.

Providing Personal Data is voluntary, but necessary to submit a complaint.

We will process your data for the duration of your complaint, unless legal provisions (e.g. accounting) oblige us to process this data longer or we will store it longer in case you have any claims against us, for the period of limitation specified by law, in particular the Civil Code, or for other purposes resulting from the implementation of our legitimate interests. In each case, the longer period of storage of Personal Data is decisive.

Information about the recipients of Personal Data is described in detail in point V of this Policy. Information about the possible transfer of your Personal Data to third countries (outside the European Economic Area) is described in detail in point VI of this Policy. The rights you have in connection with the processing of your Personal Data are described in detail in point VII of this Policy.

 

 1. CONTACT FORM OR CONTACT BY E-MAIL

The administrator of your Personal Data is the entity indicated in point II of this Policy.

Your Personal Data provided by you via the Contact Form or via e-mail contact and collected in any further communication are or may be processed for the following purposes:

 1. a) communication with you and replying to your message - legal basis: art. 6 section 1 letter f) GDPR, i.e. legitimate interest pursued by the Administrator;
 2. b) depending on the content of the communication, taking action at your request before concluding an appropriate contract - legal basis: Art. 6 section 1 letter b) GDPR, i.e. the necessity to take action before concluding a contract;
 3. c) depending on the content of your message, the Administrator's marketing, analytical and statistical activities or other so-called third parties with whom we cooperate - legal basis: art. 6 section 1 letter f) GDPR, i.e. legitimate interest of the Administrator or a third party;
 4. d) determining, defending and pursuing claims that may arise as part of the relationship between you and the Administrator and other purposes that are necessary to implement the legally justified interests of the Administrator or a third party - legal basis: art. 6 section 1 letter f) GDPR, i.e. legitimate interest pursued by the Administrator or a third party.

Providing Personal Data is voluntary, but necessary to communicate with us effectively.

We will generally process your data until communication with you ends, and in the case of marketing activities - until you raise an objection, unless the law obliges us to process this data longer or we store it longer in the event of potential claims, for a period their limitation period specified by law, in particular the Civil Code, or for other purposes resulting from the implementation of our legitimate interests. In each case, the longer period of storage of Personal Data is decisive.

Information about the recipients of Personal Data is described in detail in point V of this Policy. Information about the possible transfer of your Personal Data to third countries (outside the European Economic Area) is described in detail in point VI of this Policy. The rights you have in connection with the processing of your Personal Data are described in detail in point VII of this Policy.

 

 1. NOTIFICATION OF PRODUCT AVAILABILITY

The administrator of your Personal Data is the entity indicated in point II of this Policy.

Your Personal Data provided in connection with your willingness to use the service in the form of a product availability notification is or may be processed for the following purposes:

 1. a) sending a notification about product availability - legal basis: art. 6 section 1 letter b) GDPR, i.e. the necessity to perform the service provision contract in the form of notification about product availability;
 2. b) marketing, analytical and statistical activities of the Administrator or other so-called third parties with whom we cooperate - legal basis: art. 6 section 1 letter f) GDPR, i.e. legitimate interest of the Administrator or a third party;
 3. c) determining, defending and pursuing claims that may arise as part of the relationship between you and the Administrator and other purposes that are necessary to implement the legally justified interests of the Administrator or a third party - legal basis: art. 6 section 1 letter f) GDPR, i.e. legitimate interest pursued by the Administrator or a third party.

Providing Personal Data is voluntary, but it is necessary for you to receive notification about the availability of the product.

We will process your data for the period necessary to notify you about the availability of the product (this period may vary depending on the product you have selected), and in the case of marketing activities - until you raise an objection, unless the law obliges us to longer processing. these data or we will store them longer in case of potential claims, for the period of limitation specified by law, in particular the Civil Code, or for other purposes arising from the implementation of our legitimate interests. In each case, the longer period of storage of Personal Data is decisive.

Information about the recipients of Personal Data is described in detail in point V of this Policy. Information about the possible transfer of your Personal Data to third countries (outside the European Economic Area) is described in detail in point VI of this Policy. The rights you have in connection with the processing of your Personal Data are described in detail in point VII of this Policy.

 

 1. WHO MAY BE THE RECIPIENT OF YOUR DATA?

Each time, the list of recipients of Personal Data processed by the Administrator results primarily from the scope of services used by the Customer. The catalog of data recipients also results from the Customer's consent or from legal provisions, and is clarified as a result of actions taken by him in the Online Store.

The Administrator's partners may participate in the processing of Personal Data to a limited extent, in particular entities that technically help run the Online Store efficiently, including communication with our Customers (e.g. they support us in sending e-mails, and in the case of advertising activities - also in marketing campaigns), providers of hosting or ICT services, carriers or intermediaries carrying out shipments of Orders, entities handling electronic payments or payment card payments in the Online Store, companies that service software, support the Administrator in marketing campaigns, as well as providers of legal and advisory services.

Primarily, as part of marketing (advertising) activities, the Administrator uses the services of third parties who use cookies or similar technologies in the Online Store. The catalog of these entities has been detailed in point. 6, point XI Polityka.

 

 1. IS YOUR DATA ALSO TRANSFERRED TO THIRD COUNTRIES (OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA)?

As part of the Administrator's use of tools supporting its current operations, provided, for example, by Google, the Customer's Personal Data may be transferred to a country outside the European Economic Area in which the entity cooperating with it maintains tools for the processing of Personal Data in cooperation with the Administrator.

Appropriate security of the transferred Personal Data has been ensured by the Administrator through the use of standard data protection clauses adopted pursuant to decisions of the European Commission and data entrustment agreements for processing, which meet the requirements of the GDPR. In the case of data transfer to countries outside the European Economic Area, we make every effort to ensure that our partners provide an appropriate level of protection by taking additional security measures for Personal Data.

The Customer has the right to obtain a copy of the security measures used by the Administrator regarding the transfer of Personal Data to a third country by contacting us (contact details in point II of the Policy).

 

VII. WHAT RIGHTS DO YOU HAVE?

Each Customer has the right at any time to:

 1. a) submit a complaint to the President of the Personal Data Protection Office (ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw);
 2. b) transferring Personal Data that has been provided to the Administrator and which is processed in an automated manner, and the processing is based on consent or on the basis of a contract, e.g. to another administrator;
 3. c) access to Personal Data (including, for example, receiving information about which Personal Data are being processed or a copy thereof);
 4. d) request rectification and restriction of processing (e.g. if Personal Data is incorrect) or deletion of Personal Data (e.g. if they have been processed unlawfully);
 5. e) withdraw any consent given to the Administrator at any time, and the withdrawal of consent does not affect the processing carried out by the Administrator in accordance with the law before its withdrawal;
 6. f) object to the processing of Personal Data concerning him carried out in order to pursue the legally justified interests of the Administrator or a third party (if there are no other valid legally justified grounds for processing overriding the interests of the Customer). If Personal Data are processed for the purposes of direct marketing, the Customer has the right to object at any time to the processing of Personal Data concerning him for the purposes of such marketing, including profiling, to the extent that the processing is related to such direct marketing - in such a case the Personal Data Personal data may no longer be processed for such purposes.

 

VIII. WILL COMMERCIAL INFORMATION BE SENT TO YOU (E.G. TO YOUR E-MAIL ADDRESS)?

The Administrator has the technical ability to communicate with the Customer remotely (e.g. e-mail, text message). Commercial information related to the commercial activities conducted by the Administrator may be sent after the Customer consents to receiving commercial information.

 

 1. HOW DO WE SECURE YOUR DATA?

Taking into account the state of technical knowledge, implementation costs and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risk of violating the rights and freedoms of natural persons with varying probability of occurrence and threat severity, the Administrator applies appropriate technical and organizational measures to ensure protection of the processed Personal Data appropriate to the threats and categories of data. protected, and in particular protects data against disclosure to unauthorized persons, removal by an unauthorized person, processing in violation of applicable regulations and change, loss, damage or destruction. Sharing external information about the technical and organizational measures used to protect processing may weaken their effectiveness, thereby compromising the proper protection of Personal Data.

The Administrator appropriately provides, for example, the following technical measures to prevent unauthorized persons from obtaining and modifying Personal Data sent electronically:

 1. a) securing the data set against unauthorized access;
 2. b) SSL certificate on the Online Store websites where Personal Data is provided;
 3. c) encryption of data used to authorize a person using the functionality of the Online Store;
 4. d) access to the Account only after providing an individual login and password.

 

 1. LINKS TO OTHER WEBSITES

The Online Store may contain links to other websites. The Administrator encourages you to read the regulations and privacy policies applicable to other websites. This Policy applies only to the indicated activities of the Administrator.

 

 1. COOKIES POLICY OF THE WWW.WOODFORGUITAR.COM ONLINE STORE

 

 1. WHO DO COOKIES APPLY TO?

The Administrator uses cookie technology or functionalities similar to it in the Online Store. Each person visiting the Online Store, regardless of whether he or she is its Customer ("Visitor"), has the opportunity to choose the scope of use of cookie technology and then express appropriate consent. Depending on the selected scope of use of cookie technology, information about the Visitor may be collected through it, e.g. how to use the Online Store, the interests of a given Visitor, or the display of specific advertisements.

 1. WHAT TECHNOLOGY DO WE USE?

The Online Store uses technology that stores and accesses information on a computer or other device connected to the network (in particular using cookies or related solutions) to ensure security and maximum comfort when using the Online Store, including for the purposes of statistical purposes, and identification of ad fraud and to adapt the presented advertising content of the Administrator or other so-called third parties with whom we cooperate.

Depending on the currently implemented and made available solutions and technical capabilities, the Visitor may determine the scope of use of appropriate cookies (e.g. for marketing) and express appropriate consent. Depending on the scope of use of cookie technology the Visitor consents to, cookies may automatically collect various data regarding the Visitor's activity on the Internet, as well as information about the location of the device used (if the selected scope of use of cookies allows it and possibly expressed consent). If it is not possible to determine the scope of use of cookies on the website, the settings of the browser used by the Visitor remain valid.

 1. WHAT ARE COOKIES?

Cookies are small text information sent by the server and saved on the Visitor's device (usually on the computer's hard drive or mobile device). It stores information that the Online Store may need to adapt to the ways in which it is used by the Visitor and to collect statistical data regarding the Online Store (e.g. which pages were visited, what items are downloaded) and data the domain name of the Internet service provider or the country of origin of the Visitor. Technologies similar to cookies may be used in particular to limit the relationship with the Visitor's device and do not save any elements in the memory of the Visitor's device, but directly on a dedicated server, and the Visitor's identifiers can only be created for the duration of the Visitor's use of the Online Store (after how to destroy them).

 

 1. DO COOKIES COLLECT YOUR PERSONAL DATA?

When a Visitor uses the Online Store, he or she can select the scope of use of cookie technology and then express appropriate consent corresponding to the selected scope. Depending on the scope of use of cookie technology the Visitor has consented to, cookies collect various types of information which, as a rule, do not constitute personal data (they do not allow the identification of the Visitor). However, some information, depending on its content and method of use, may be associated with a specific person - assigning certain behaviors to a specific Visitor, e.g. by linking it to the data provided when registering an Account in the Online Store - and thus be considered personal data . This applies in particular to cookies to the use of which the Visitor consented when using the Online Store (e.g. marketing cookies that help us better adapt to the needs of our customers).

The provisions of the Privacy Policy apply to information collected by cookies that may be associated with a specific person, in particular regarding the rights of the data subject, data recipients and their transfer to third countries (outside the European Economic Area).

Information on the principles of using cookies, including the possibility of selecting the scope of use of cookie technology and expressing appropriate consent, is also made available in the content of the information clause displayed primarily during the first visit to the Online Store (so-called cookie banner).

 1. ON WHAT LEGAL BASIS DO WE USE COOKIES?

Obtaining and storing information using cookies, except when it is necessary to ensure the proper operation of the Online Store, their security and the implementation of their basic functions, including the stability of services thanks to basic statistical activities (providing you with a service provided electronically in this regard , when we rely on the legal provision - Article 173(3)(2) of the Telecommunications Law), is possible only on the basis of the Visitor's consent. Depending on the currently implemented and made available solutions and technical possibilities, the selection of the scope of use of cookie technology and the possible expression of appropriate consent may be possible primarily during the first visit to the Online Store from the level of the cookie banner, which appears in a visible and easily accessible place. In such a case, the Visitor may at any time change the selected scope of use of cookie technology in the Settings on our website (but some parts of the Online Store may then not work properly). As standard - the use of particular types of cookies can also be blocked at the level of web browsers, although browser settings will not always affect technology similar to cookies (we describe this in detail later in the document). Any withdrawal of consent to cookies does not affect the legality of the activities performed.

To the extent that cookies or similar technologies contain your personal data, the basis for their processing is the legitimate interest of the Administrator or a third party (Article 6(1)(f) of the GDPR), which is the identification of ad fraud, the need to ensuring the highest quality of content presented by the Administrator by adapting it to the preferences of Visitors and marketing - including direct - of the Administrator's products and services or other so-called third parties with whom we cooperate, in which case these entities do not participate in the processing of the Customer's data. On the other hand, to the extent that these entities may also have direct access to this information - the legal basis for such processing will be the legitimate interest pursued by these entities or the voluntary consent expressed by the Visitor. To the extent that the functionalities and personal data collected by cookies are necessary to properly provide the Visitor with services within the Online Store and ensure their security - the basis for processing such information may also be considered in the context of the need to perform the contract that you conclude by deciding to use our website (Article 6(1)(b) of the GDPR).

 

 1. WHAT COOKIES DO WE USE?

Cookies used in the Online Store are not harmful either to the Visitor or to the computer/end device used by him/her. The following cookies are used in the Online Store:

NECESSARY COOKIES

Information collected by cookies marked as "necessary" is used primarily to ensure the proper operation of our Online Store and the implementation of their key functions. This applies in particular to monitoring the traffic load of the Online Store's IT infrastructure, ensuring the stability of services in terms of throughput, planning logistics processes and other key processes from the point of view of the ability to perform contracts with customers. The above-mentioned tools also serve the security of our services by helping to combat abuse, including by identifying traffic and purchases generated by the so-called bots, and help us take preventive actions against possible bot activities.

The above activities, due to their purpose and legal basis, may also be carried out regardless of the preferences you set in the cookie bar and browser settings.

Necessary cookies are:

- session cookies that remain saved on the Visitor's computer or mobile device until logging out of the website or turning off the software (web browser)

- permanent cookies that remain on the Visitor's device for the time specified in the cookie parameters or until they are manually deleted in the web browser.

FUNCTIONAL COOKIES

Functional cookies are used to remember and adapt the Online Store to the Visitor's choices, for example in terms of language preferences, and they can also make it easier for the Visitor to use the Online Store by "remembering" the information provided once so that they do not have to enter it again. Functional cookies may be installed by the Administrator and its partners via the Online Store. The legal basis for data processing in connection with the use of functional cookies is the legitimate interest of the Administrator (Article 6(1)(f) of the GDPR).

ANALYTICAL SOFTWARE PROVIDERS

These files are used by the software provider under which our store operates. They are not combined with other data you enter in the store. The purpose of collecting these files is to perform analyzes that will contribute to the development of the software. You can read more about it here: https://www.shoper.pl/regulamin/polityka-prywatnosci-dla-osob-odwiedzjacych-sklepy-internetowe/

ANALYTICAL AND MARKETING COOKIES

Depending on the scope of use of cookie technology selected by the Visitor and the consent expressed, using the cookie technology used in the Online Store, it is possible for the Administrator to become acquainted with the Visitor's preferences - e.g. by analyzing how often he or she visits the Online Store. Analyzing online behavior helps to better understand the habits and expectations of Visitors and adapt to their needs and interests. Thanks to this technology, it is possible to present Visitors with advertisements tailored to their needs and interests and to prepare better promotions and offers. Advertising content may also be tailored to the location of the device used by the Visitor, if the selected scope of use of cookies and the consent granted allow it.

Based on cookies, the Administrator may also use technology that allows advertising messages to reach Visitors who have previously visited the Online Store when they use other websites.

For these purposes, the following are used, among others: third party cookies (third party cookies). Third-party cookies used by the Administrator are primarily used to optimize the Visitor's service when using the Online Store. In the Administrator's opinion, displaying personalized advertising is more attractive to the Visitor than advertising that is unrelated to his or her needs. Without these files, it would not be possible, because companies cooperating with the Administrator provide advertising content to Visitors.

As part of its marketing activities, the Administrator uses the services of the following entities that use cookies in the Online Store:

Subject

Link to privacy policy information

Google Ireland

 

https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

 

More information about the cookies of the mentioned entities and relations with the Administrator can be found in their privacy policies.

 

 

Cookie name

Function

Storage time

Category

Shop5

SESSION

at the end of the session

Necessary

cookie_read

INFORMATION ABOUT COOKIES

2 years from the date of creation

Necessary

Shoper5_lp-pl_PL

LATEST VIEWED PRODUCTS

At the end of the year

Functional

product_vote_56

PRODUCT RATING

24 hours after creation

Functional

poll_vote_1

ANSWER TO THE SURVEY

24 hours after creation

Functional

basket

ITERATION OF THE BASKET VERSION

at the end of the session

Necessary

shop_utm_source

VERIFICATION OF THE EFFECTS OF A GOOGLE OR FACEBOOK CAMPAIGN WITHIN THE SHOPER CAMPAIGN SERVICE

after 90 days from the last entry from the URL of the product running in the campaign or after the purchase of the user with whom we saved the cookie

Analytical software  providers

shop_utm_medium

VERIFICATION OF THE EFFECTS OF A GOOGLE OR FACEBOOK CAMPAIGN WITHIN THE SHOPER CAMPAIGN SERVICE

after 90 days from the last entry from the URL of the product running in the campaign or after the purchase of the user with whom we saved the cookie

Analytical software   providers

shop_utm_campaign

VERIFICATION OF THE EFFECTS OF A GOOGLE OR FACEBOOK CAMPAIGN WITHIN THE SHOPER CAMPAIGN SERVICE

after 90 days from the last entry from the URL of the product running in the campaign or after the purchase of the user with whom we saved the cookie

Analytical software   providers

shop_sc

VERIFICATION OF THE EFFECTS OF A GOOGLE OR FACEBOOK CAMPAIGN WITHIN THE SHOPER CAMPAIGN SERVICE

after 90 days from the last entry from the URL of the product running in the campaign or after the purchase of the user with whom we saved the cookie

Analytical software   providers

ic

FUNCTIONALITY THAT ALLOWS YOU TO PRESENT WEBSITE CONTENT FASTER

at the end of the session

Functional

 In addition to the above, the Online Store also uses third-party tools for analytics, which involve placing its own cookies

Supplier/

  name of the third party

Target

Link to the third party's privacy policy

Category

Google/ Google Analytics

VERIFYING HOW USERS INTERACT WITH THE STORE WEBSITE

https://policies.google.com/privacy

Analytical software providers

Google / Google Tag Manager

MANAGE ANALYTICAL TOOLS WITH GTM TAGS

https://policies.google.com/privacy

Analytical software providers

 

The table is constantly updated in terms of the tools used by the Administrator. We make every effort to ensure that the table includes all cookies currently used by us. However, these will always be cookies used for similar purposes as those found in the table. If you want to be up to date with the list of cookies we use, we recommend regularly checking the current content of the Policy.

 

 1. HOW LONG WILL INFORMATION COLLECTED BY COOKIES BE STORED?

Depending primarily on the purposes and legal basis for the processing of personal data collected by cookies, they may be stored for various periods.

Personal data collected by cookies regarding a Visitor who is not a Customer of the Online Store (i.e. who has not placed an order, has not reserved a product, does not have an account) will be stored until an objection is raised. The Administrator may delete personal data if they are not used for marketing or other legally justified purposes (such as statistical analyses) for 3 years, unless the law obliges the Administrator to process personal data for a longer period of time.

Some personal data may be stored longer in case the Visitor has any claims against the Administrator or in order for the Administrator to pursue claims or defend against claims (including third party claims), for the period of limitation specified by law, in particular the Civil Code. In each case, the longer period of storage of Personal Data is decisive.

 1. HOW TO DELETE/BLOCK COOKIES?

The Visitor may change the way cookies are used by managing the scope of use of cookie technology and the consent expressed in the Settings on our website (depending on the current solutions introduced by the Administrator or by changing the browser settings (depending on the current solutions introduced by the Administrator).

When using browser settings, the method of deleting cookies varies depending on the web browser used. Information on how to delete cookies should be available in the "Help" tab of the selected web browser. Deleting cookies is not the same as deleting personal data obtained via cookies by the Administrator.

For example, in Internet Explorer, cookies can be modified from: Tools -> Internet options -> Privacy; in Mozilla Firefox: Tools -> Options -> Privacy; and in the Google Chrome browser: Settings -> Show advanced settings -> Privacy -> Website settings -> Cookies and website data. Access paths may vary depending on the browser version used.

Detailed information on managing cookies on a mobile phone or other mobile device can be found in the user manual/instruction manual of the given phone or mobile device.

 

 1. WHAT WILL BE THE CONSEQUENCES OF DELETING OR BLOCKING COOKIES?

In the case of cookies whose purpose is to facilitate or improve the use of the Online Store, limiting their use in a given device may affect the functioning of the Online Store, for example it may result in the inability to maintain a login session, and in some cases it may also significantly impede the use of cookies. Online Store.

 

XII. Changes to the Privacy Policy and Cookies Policy

The Administrator may change the Policy in the future. Each time, it will post information about such a change on the Online Store website. With each change, a new version of the Policy will appear with a new date. This version of the Policy is valid from February 28, 2024.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl