Languages
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwroty i reklamacje

ZWROT TOWARU / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, będąc Konsumentem możesz odstąpić od Umowy kupna-sprzedaży w Sklepie internetowym WOOD FOR GUITAR w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin  odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym objąłeś towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku, gdy zakupiłeś np. więcej niż 1 produkt w naszym Sklepie i dostawa towaru była realizowana partiami to bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym objąłeś w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część albo w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W  przypadku zawarcia Umowy o świadczenie usług, bieg 14-dniowy terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy,  poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może być wysłane do nas np. pocztą elektroniczną na adres e-mail: woodforguitar@gmail.com  lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres:

TOMASHEK Tomasz Wojtowicz

Ul. Legionów Polskich 137 lok.37

41-310 Dąbrowa Górnicza
z dopiskiem "Zwrot"

 

Szczegółowe informacje dotyczące zwracanego towaru są zawarte w Regulaminie Sklepu w § 10 - Prawo odstąpienia od umowy.

 

Odstępując od umowy, można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), jest on także załączony do potwierdzenia Twojego zamówienia/zakupu, które przesyłamy na podany przez Ciebie adres e-mail po zawarciu Umowy, jest także dołączony do towaru w przesyłce.

 

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonanie przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Jeżeli zdecydujesz się odstąpić od danej Umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz Sklep.

Zwrot płatności będzie dokonany przez nas niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Ciebie w danej transakcji, a jeżeli płatność została dokonana kartą płatniczą, zwrot nastąpi na konto bankowe, do którego użyta karta została przypisana.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Proszę o przekazanie nam zwracanej rzeczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia  poinformowania nas o odstąpieniu od Umowy. Zwrotu należy dokonać na adres:

TOMASHEK Tomasz Wojtowicz

Ul. Legionów Polskich 137 lok.37

41-310 Dąbrowa Górnicza
z dopiskiem "Zwrot"

 

Bardzo prosimy o odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce. Jako Konsument dokonujący odstąpienia od Umowy, ponosisz bezpośrednie opłaty za koszt przesyłki zwrotnej, proszę zatem nie dokonywać wysyłek do nas „za pobraniem” lub na koszt odbierającego. Prosimy także o dołączenie do zwracanego towaru wszystkich akcesoriów, jeśli takowe były dołączone, Fakturę lub Paragon.

Szczegółowe informacje dotyczące zwracanego towaru są zawarte także w Regulaminie Sklepu w § 10 - Prawo odstąpienia od umowy.

 

Nie jest to obowiązkowe, ale zawsze warto z nami się skontaktować przed podjęciem wyraźnej decyzji o odstąpieniu od Umowy lub o zwrocie towaru.

 

REKLAMACJE, GWARANCJE

Sprzedawane przez nas Produkty są określane jako nowe, choć możliwe, że czasem oferujemy także używane. Jeżeli oferowany produkt byłby produktem używanym - na stronach Sklepu szczegółowo opisany będzie stan używanego produktu i w opisie zawarta będzie informacja „produkt używany”. Jeżeli w opisie Produktu nie będzie informacji „produkt używany” – oznacza to, że Produkt jest nowy.

Zobowiązujemy się dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku Produktów pochodzenia naturalnego (jak np. drewno) wadą nie są naturalne cechy drewna, takie jak: występujące sęki, przerosty, przebarwienia, skupiska mineralne,  brak powtarzalności wyglądu i usłojenia, pory, naturalne szczeliny i mikroszczeliny, nieregularne ułożenie włókien, zwichrowanie spowodowane zmianą warunków klimatycznych, w szczególności zmianą wilgotności i/lub temperatury.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u nas towaru, masz prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamacje należy zgłosić pisemnie pocztą tradycyjnie lub drogą elektroniczną na podane wyżej adresy lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego lub bez jego wykorzystania.

Zalecamy, aby w ewentualnej reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Ustosunkujemy się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobimy tego w tym terminie, to żądanie Klienta uznajemy automatycznie za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany powyżej.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Jeśli jesteś Konsumentem - osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej: szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Zawsze warto z nami się skontaktować przed podjęciem decyzji o reklamacji lub zwrocie, zależy nam na jak największym zadowoleniu Klienta. Postępujemy uczciwie, nie unikamy trudnych spraw.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl